Условия за ползване 2017-03-29T22:42:26+00:00

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ФОКУС

Общи условия

 • За използването на www.bl-pharm.com Вие се съгласявате с посочените по-долу правила и условия.

 • Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на www.bl-pharm.com се подчинява на общите разпоредби на законодателството в Република България. Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

 • ​БИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД администратор на www.bl-pharm.com  ще осъществява промени на тези Условия за ползване, ако тези промени са наложени от влязло в сила законодателство, а ако са наложени със задна дата, промените ще се прилагат ретроактивно за вече доставени и потвърдени поръчки. В тези случаи БИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД е задължено да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ за най-новата версия, и ако се изисква, промените се прилагат и за поръчките вече доставени /потвърдени чрез публикуване в САЙТА.

 • Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 • Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените Условия за ползване, както и приложимите закони. BL Pharm полага  усилия да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, BL Pharm уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите.

 • Характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от BL Pharm без предизвестие. Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата. www.bl-pharm.com може да съдържа  линкове към други сайтове. BL Pharm не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрираме, както и друга информация, спомената в тези сайтове.

 • В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:
  ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на настоящия  САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване. КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, който подава и финализира поръчка. ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ: представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта, на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на БИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД (наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО) – Администратор на САЙТА. ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА от страна на  КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА. ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от ДРУЖЕСТВОТО, чрез която BL Pharm се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати.

Използване на сайта www.bl-pharm.com

 • САЙТЪТ може да бъде използван само за законни цели.Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, но без да ограничава достъпа, като например:
  –   с цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност
  –   изпращането, използването или повторното използване на всякакъв вид  материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими с правилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността, сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политически послания или каквато и да е форма на спам.

 • BL Pharm си запазва правото да откаже достъпа в САЙТА на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКА

 • BL Pharm не продава продукти на непълнолетни. Физическите лица, които не са достигнали 18-годишна възраст могат да правят ПОРЪЧКИ в САЙТА само в присъствието на родител или настойник.

Продажба на продукти. Условия при продажба. Договор.

 • Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на bl-pharm.bg

 • Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от BL Pharm като предложение за договор.

 • Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който BL Pharm осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.

 • Ако BL Pharm потвърждава изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от BL Pharm се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от BL Pharm до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

 • BL Pharm в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР.

 • ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от ДРУЖЕСТВОТО.

 • Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР. Гаранционната Карта, издадена от ДРУЖЕСТВОТО или негов доставчик е неизменна част от горепосочените документи.

Предмет на поръчка

 • Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от BL Pharm.

 • Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от ДРУЖЕСТВОТО в САЙТА.

 • Информация относно наличността на продуктите, които BL Pharm продава, е предоставена в САЙТА и на страницата на всеки продукт. Когато продуктът е представен в САЙТА като наличен, това означава, че е наличен минимум един брой от него. След преглед на ПОРЪЧКАТА, BL Pharm уведомява КЛИЕНТА чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност. BL Pharm не носи отговорност за необновена наличност по технически причини.

Цени и плащане

 • Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от ДРУЖЕСТВОТО във всеки момент без  предупреждение.

 • За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде коректна. По този начин ДРУЖЕСТВОТО предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА относно коректната цена.

 • Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА. В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена.  В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.

 • Цените посочени в www.bl-pharm.com  включват ДДС, както и всеки друг вид данък

 • Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА

 • BL Pharm издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура съгласно законодателството в България.

Условия по доставка

 • ДРУЖЕСТВОТО ще изпълни своите  задължения според договора в рамките на максимум 3 работни дни от датата на потвърждението, изпратено на КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА.

 • В случай, че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация.

 • ДРУЖЕСТВОТО може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА.

 • BL Pharm ще опакова подобаващо продуктите и услугите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

 • Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера.

Политика по връщане на продукт

 • Рекламации относно закупени от БИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ чрез сайта www.bl-pharm.com  стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.

 • Съгласно законодателството в България, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва  от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора.

 • Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от употреба, износване, драскотини, охлузвания, без аксесоари, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка на щетите.

 • Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 14 (четиринадесет) дни от връщането.

Възлагане и подизпълнение

BL Pharm може да възложи на трети лица  услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор.

Прехвърляне на собственост. Договорна отговорност. Непреодолима сила.

 • Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.

 • BL Pharm не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от BL Pharm на което и да е  от задълженията си относно ДОГОВОРА и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите.

 • BL Pharm не носи отговорност за преки загуби(включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението  на договора от страна на BL Pharm.

 • BL Pharm не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти.

 • BL Pharm не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.

 • BL Pharm поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на Поръчката, не изпълнят договорените задължения.

 • Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договор, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо събитие, извън контрола на страните и не може да бъде избегнато. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването му, и да вземе всички мерки да се ограничат последствията от това събитие, както и да докаже невъзможността да се изпълнят задълженията в рамките на 1 (един) ден от възникването на събитието.

Категории

НОВИНИ И РЕЦЕПТИ ОТ НАС

НАМЕРЕТЕ НИ ТУК